Theo đó, TP xin gia hạn thời gian hoàn tất kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 vì còn nhiều vướng mắc.

</p> <p>Trước đó, Bộ TN&MT đã có công văn đôn đốc UBND Tp.HCM thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019.  </p> <p>Trên cơ sở Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ TN&MT ngày 14/7/2019, UBND TP.HCM đã chỉ đạo và Sở TN&MT thành phố có công văn gửi 24 quận huyện triển khai, tổ chức hội nghị hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị kiểm kê đất đai.  </p> <p>Cuối tháng 2/2020, UBND Tp.HCM thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2019 trên địa bàn. Hiện Sở TN&MT Thành phố đang phối hợp cùng các sở ngành, UBND các quận – huyện hoàn chỉnh phương án và dự toán kinh phí để thực hiện. </p> <p>Về định mức kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bộ TN&MT đã ban hành thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 7/8/2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở TN&MT cho biết vẫn còn lúng túng do chưa có đơn giá mới, phải lấy đơn giá cũ để lập dự toán nên thời gian hoàn thiện dự toán chậm hơn so với yêu cầu. </p> <p>Ngoài ra, việc chậm tiến độ còn do các dịch vụ quản lý đất đai và đo đạc bản đồ phải thực hiện theo hình thức đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ đặt hàng cho các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.  </p> <p>Theo UBND TP.HCM, công tác kiểm kê đất đai có khối lượng công việc lớn, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở còn thiếu nhân lực và phương tiện, cộng với dịch Covid-19. Do đó, các công tác đối soát thực địa, điều tra trực tiếp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thời gian hoàn thành ở các cấp kéo dài so với quy định.  </p> <p>Từ những khó khăn vướng mắc trên, UBND Thành phố kiến nghị Bộ TN&MT chấp thuận cho Thành phố kéo dài hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đến ngày 30/6/2020. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </p></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://datxanhmienbacgroup.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdatxanhmienbacgroup.com%2Ftp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tp.HCM+xin+gia+h%E1%BA%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+ki%E1%BB%83m+k%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%C4%91%E1%BA%BFn+cu%E1%BB%91i+th%C3%A1ng+6%2F2020&url=https%3A%2F%2Fdatxanhmienbacgroup.com%2Ftp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020%2F&via=datxanhmienbacgroup"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://datxanhmienbacgroup.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/&media=https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/hi-26-1590202547611712188092-crop-1590202558050206320813.jpg&description=Tp.HCM+xin+gia+h%E1%BA%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+ki%E1%BB%83m+k%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%C4%91%E1%BA%BFn+cu%E1%BB%91i+th%C3%A1ng+6%2F2020"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tp.HCM+xin+gia+h%E1%BA%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+ki%E1%BB%83m+k%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%C4%91%E1%BA%BFn+cu%E1%BB%91i+th%C3%A1ng+6%2F2020 %0A%0A https://datxanhmienbacgroup.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/wyndham-lynn-times-thanh-thuy-du-kien-thu-hut-hon-1-000-nha-dau-tu-trong-le-ra-mat/">Wyndham Lynn Times Thanh Thủy dự kiến thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư trong lễ ra mắt</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/cong-bo-quy-hoach-chi-tiet-1-500-nhieu-khu-vuc-do-thi-o-loan/">Công bố quy hoạch chi tiết 1/500 nhiều khu vực đô thị Ô Loan</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/4e3d43a059a69a17a20bded44cf2641b?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/4e3d43a059a69a17a20bded44cf2641b?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/">admin</a></span></div><div class="td-author-url"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com">https://datxanhmienbacgroup.com</a></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"></span><meta itemprop="datePublished" content="2020-05-23T10:26:19+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2020-05-23T10:26:19+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://datxanhmienbacgroup.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="datxanhmienbacgroup"></span><meta itemprop="headline " content="Tp.HCM xin gia hạn thời gian kiểm kê đất đai đến cuối tháng 6/2020"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/hi-26-1590202547611712188092-crop-1590202558050206320813.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_13_5ed3019160e6b_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_13_5ed3019160e6b" ><script>var block_td_uid_13_5ed3019160e6b = new tdBlock(); block_td_uid_13_5ed3019160e6b.id = "td_uid_13_5ed3019160e6b"; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_13_5ed3019160e6b_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":423,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_13_5ed3019160e6b_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_13_5ed3019160e6b_rand_style"}'; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.td_column_number = "3"; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.post_count = "3"; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.found_posts = "190"; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.header_color = ""; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_13_5ed3019160e6b.max_num_pages = "64"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_13_5ed3019160e6b); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_14_5ed3019168404" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_13_5ed3019160e6b" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_15_5ed3019168411" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_13_5ed3019160e6b" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_13_5ed3019160e6b class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/trung-tam-hanh-chinh-binh-chanh-dung-truoc-co-hoi-vang-nho-tuyen-metro-3a/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Trung tâm hành chính Bình Chánh đứng trước cơ hội “vàng” nhờ tuyến Metro 3A"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-tuyen-metro-ben-thanh-tan-kien-7161-1588744205-1-1590136164829617613402-15-0-765-1200-crop-1590136186388-637257649028586250-218x150.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-tuyen-metro-ben-thanh-tan-kien-7161-1588744205-1-1590136164829617613402-15-0-765-1200-crop-1590136186388-637257649028586250-218x150.jpg 218w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-tuyen-metro-ben-thanh-tan-kien-7161-1588744205-1-1590136164829617613402-15-0-765-1200-crop-1590136186388-637257649028586250-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trung tâm hành chính Bình Chánh đứng trước cơ hội “vàng” nhờ tuyến Metro 3A" /></a></div> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/trung-tam-hanh-chinh-binh-chanh-dung-truoc-co-hoi-vang-nho-tuyen-metro-3a/" rel="bookmark" title="Trung tâm hành chính Bình Chánh đứng trước cơ hội “vàng” nhờ tuyến Metro 3A">Trung tâm hành chính Bình Chánh đứng trước cơ hội “vàng” nhờ tuyến Metro 3A</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg 218w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/diem-sang-cho-nhung-du-an-so-huu-dia-the-va-tien-ich-tot/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Điểm sáng cho những dự án sở hữu địa thế và tiện ích tốt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-1590132211370947450516-0-0-426-682-crop-1590132297911-637258207321555000-218x150.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-1590132211370947450516-0-0-426-682-crop-1590132297911-637258207321555000-218x150.jpg 218w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-1590132211370947450516-0-0-426-682-crop-1590132297911-637258207321555000-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Điểm sáng cho những dự án sở hữu địa thế và tiện ích tốt" /></a></div> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/diem-sang-cho-nhung-du-an-so-huu-dia-the-va-tien-ich-tot/" rel="bookmark" title="Điểm sáng cho những dự án sở hữu địa thế và tiện ích tốt">Điểm sáng cho những dự án sở hữu địa thế và tiện ích tốt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_13_5ed3019160e6b" data-td_block_id="td_uid_13_5ed3019160e6b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_13_5ed3019160e6b" data-td_block_id="td_uid_13_5ed3019160e6b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_9 td_block_widget td_uid_16_5ed3019174bc2_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_16_5ed3019174bc2" ><script>var block_td_uid_16_5ed3019174bc2 = new tdBlock(); block_td_uid_16_5ed3019174bc2.id = "td_uid_16_5ed3019174bc2"; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.atts = '{"sort":"","custom_title":"Recent Posts","limit":"5","header_color":"","class":"td_block_widget td_uid_16_5ed3019174bc2_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m8_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m8f_title_font_header":"","m8f_title_font_title":"Article title","m8f_title_font_settings":"","m8f_title_font_family":"","m8f_title_font_size":"","m8f_title_font_line_height":"","m8f_title_font_style":"","m8f_title_font_weight":"","m8f_title_font_transform":"","m8f_title_font_spacing":"","m8f_title_":"","m8f_cat_font_title":"Article category tag","m8f_cat_font_settings":"","m8f_cat_font_family":"","m8f_cat_font_size":"","m8f_cat_font_line_height":"","m8f_cat_font_style":"","m8f_cat_font_weight":"","m8f_cat_font_transform":"","m8f_cat_font_spacing":"","m8f_cat_":"","m8f_meta_font_title":"Article meta info","m8f_meta_font_settings":"","m8f_meta_font_family":"","m8f_meta_font_size":"","m8f_meta_font_line_height":"","m8f_meta_font_style":"","m8f_meta_font_weight":"","m8f_meta_font_transform":"","m8f_meta_font_spacing":"","m8f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_16_5ed3019174bc2_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_16_5ed3019174bc2_rand_style"}'; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.td_column_number = "1"; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.block_type = "td_block_9"; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.post_count = "5"; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.found_posts = "245"; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.header_color = ""; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_16_5ed3019174bc2.max_num_pages = "49"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_16_5ed3019174bc2); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Recent Posts</span></h4></div><div id=td_uid_16_5ed3019174bc2 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/trung-tam-hanh-chinh-binh-chanh-dung-truoc-co-hoi-vang-nho-tuyen-metro-3a/" rel="bookmark" title="Trung tâm hành chính Bình Chánh đứng trước cơ hội “vàng” nhờ tuyến Metro 3A">Trung tâm hành chính Bình Chánh đứng trước cơ hội “vàng” nhờ tuyến Metro...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/">admin</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-25T11:00:00+00:00" >May 25, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/trung-tam-hanh-chinh-binh-chanh-dung-truoc-co-hoi-vang-nho-tuyen-metro-3a/#respond">0</a></div> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/">admin</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-25T08:10:00+00:00" >May 25, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/#respond">0</a></div> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/diem-sang-cho-nhung-du-an-so-huu-dia-the-va-tien-ich-tot/" rel="bookmark" title="Điểm sáng cho những dự án sở hữu địa thế và tiện ích tốt">Điểm sáng cho những dự án sở hữu địa thế và tiện ích tốt</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/">admin</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-25T08:00:00+00:00" >May 25, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/diem-sang-cho-nhung-du-an-so-huu-dia-the-va-tien-ich-tot/#respond">0</a></div> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/">admin</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-25T02:15:04+00:00" >May 25, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/#respond">0</a></div> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi">Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/author/admin/">admin</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-24T16:32:00+00:00" >May 24, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/#respond">0</a></div> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_block_widget td_uid_17_5ed3019179eab_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_17_5ed3019179eab" ><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title td-block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORIES</span></h4></div><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/"><span class="td-cat-name">TIN TỨC</span><span class="td-cat-no">191</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/birds/"><span class="td-cat-name">Birds</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/cats/"><span class="td-cat-name">Cats</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/dogs/"><span class="td-cat-name">Dogs</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/fish/"><span class="td-cat-name">Fish</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/rodents/"><span class="td-cat-name">Rodents</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </article> <!-- /.post --> <!-- Instagram --> <div class="td-main-content-wrap td-footer-instagram-container td-container-wrap "> <div class="td-instagram-user"> <h4 class="td-footer-instagram-title"> Follow us on Instagram <a class="td-footer-instagram-user-link" href="https://www.instagram.com/wildlifeplanet" target="_blank">@wildlifeplanet</a> </h4> </div> <div class="td_block_wrap td_block_instagram td_uid_18_5ed301917b918_rand td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_18_5ed301917b918" ><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=td_uid_18_5ed301917b918 class="td-instagram-wrap td_block_inner td-column-1"><!-- td instagram source: instagram_cache --> <!-- header section --> <!-- user shared images --> <div class="td-instagram-main td-images-on-row-5 td-image-gap-2"> <div class="td-instagram-element"> <!-- image --> <a href="https://www.instagram.com/p/CAx-fwhFmyC" target="_blank"> <img class="td-instagram-image" src="https://scontent-maa2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640a/100987964_2917687001614184_7572474774451324257_n.jpg?_nc_ht=scontent-maa2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=1&_nc_ohc=_-MYTL2m-MsAX9h4sXD&oh=db48482ad3155477d25e16b538521d50&oe=5ED59091"/> </a> <!-- video icon --> <span class="td-video-play-ico"> <img width="40" class="td-retina" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/images/icons/ico-video-large.png" alt="video"/> </span> </div> <!-- number of images to display --> <div class="td-instagram-element"> <!-- image --> <a href="https://www.instagram.com/p/CAu4NYqljWG" target="_blank"> <img class="td-instagram-image" src="https://scontent-maa2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640a/101539171_152570386317084_7141514562756607988_n.jpg?_nc_ht=scontent-maa2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=1&_nc_ohc=w4TmIU-FLxMAX8Ok-Qk&oh=078ee04e768b26f85c9223663b051dfe&oe=5ED5037E"/> </a> <!-- video icon --> </div> <!-- number of images to display --> <div class="td-instagram-element"> <!-- image --> <a href="https://www.instagram.com/p/CAsfJ_slp92" target="_blank"> <img class="td-instagram-image" src="https://scontent-maa2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.146.1320.1320a/s640x640/101533508_696571967805390_1123465717241421257_n.jpg?_nc_ht=scontent-maa2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=1&_nc_ohc=u1Um8ya93PkAX9I3D2h&oh=ade306cc391f19d9af273e6360af5070&oe=5EFD0B49"/> </a> <!-- video icon --> </div> <!-- number of images to display --> <div class="td-instagram-element"> <!-- image --> <a href="https://www.instagram.com/p/CAnjVlwl65M" target="_blank"> <img class="td-instagram-image" src="https://scontent-maa2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.169.1349.1349a/s640x640/101334976_831615504029585_2468630364574693661_n.jpg?_nc_ht=scontent-maa2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_ohc=4d2p0Q0PFbcAX84hwd1&oh=b5f6d51f442ee9cc9d54f39e5c6a98f4&oe=5EFCF0A9"/> </a> <!-- video icon --> </div> <!-- number of images to display --> <div class="td-instagram-element"> <!-- image --> <a href="https://www.instagram.com/p/CAlbGhLFfao" target="_blank"> <img class="td-instagram-image" src="https://scontent-maa2-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/100065421_167168381435635_492438112496114759_n.jpg?_nc_ht=scontent-maa2-2.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_ohc=IKc77aW9WlUAX8OXURO&oh=01972ba887f86896a2ffe4ce31eeac9a&oe=5ED51B89"/> </a> <!-- video icon --> <span class="td-video-play-ico"> <img width="40" class="td-retina" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/images/icons/ico-video-large.png" alt="video"/> </span> </div> <!-- number of images to display --> <div class="clearfix"></div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_20_5ed301917d258_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_20_5ed301917d258" ><script>var block_td_uid_20_5ed301917d258 = new tdBlock(); block_td_uid_20_5ed301917d258.id = "td_uid_20_5ed301917d258"; block_td_uid_20_5ed301917d258.atts = '{"custom_title":"EDITOR PICKS","limit":3,"sort":"featured","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_20_5ed301917d258_rand","tdc_css_class":"td_uid_20_5ed301917d258_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_20_5ed301917d258_rand_style"}'; block_td_uid_20_5ed301917d258.td_column_number = "1"; block_td_uid_20_5ed301917d258.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_20_5ed301917d258.post_count = "3"; block_td_uid_20_5ed301917d258.found_posts = "3"; block_td_uid_20_5ed301917d258.header_color = ""; block_td_uid_20_5ed301917d258.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_20_5ed301917d258.max_num_pages = "1"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_20_5ed301917d258); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title td-block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_20_5ed301917d258 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/people-ask-for-tougher-laws-against-animal-poaching/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="People Ask for Tougher Laws Against Animal Poaching"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/1-100x70.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/1-100x70.jpg 100w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="People Ask for Tougher Laws Against Animal Poaching" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/people-ask-for-tougher-laws-against-animal-poaching/" rel="bookmark" title="People Ask for Tougher Laws Against Animal Poaching">People Ask for Tougher Laws Against Animal Poaching</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/facts/" class="td-post-category">Facts</a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-07T16:15:19+00:00" >May 7, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/the-mystery-of-the-vampire-rabbit/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="The Mystery Of The Vampire Rabbit"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2-100x70.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2-100x70.jpg 100w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/2-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="The Mystery Of The Vampire Rabbit" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/the-mystery-of-the-vampire-rabbit/" rel="bookmark" title="The Mystery Of The Vampire Rabbit">The Mystery Of The Vampire Rabbit</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/rodents/" class="td-post-category">Rodents</a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-07T16:15:19+00:00" >May 7, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/new-life-extending-drug-for-dogs/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="New Life Extending Drug For Dogs"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/3-100x70.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/3-100x70.jpg 100w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/3-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="New Life Extending Drug For Dogs" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/new-life-extending-drug-for-dogs/" rel="bookmark" title="New Life Extending Drug For Dogs">New Life Extending Drug For Dogs</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/dogs/" class="td-post-category">Dogs</a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-07T16:15:19+00:00" >May 7, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_21_5ed3019184057_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_21_5ed3019184057" ><script>var block_td_uid_21_5ed3019184057 = new tdBlock(); block_td_uid_21_5ed3019184057.id = "td_uid_21_5ed3019184057"; block_td_uid_21_5ed3019184057.atts = '{"custom_title":"POPULAR POSTS","limit":3,"sort":"popular","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_21_5ed3019184057_rand","tdc_css_class":"td_uid_21_5ed3019184057_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_21_5ed3019184057_rand_style"}'; block_td_uid_21_5ed3019184057.td_column_number = "1"; block_td_uid_21_5ed3019184057.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_21_5ed3019184057.post_count = "3"; block_td_uid_21_5ed3019184057.found_posts = "245"; block_td_uid_21_5ed3019184057.header_color = ""; block_td_uid_21_5ed3019184057.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_21_5ed3019184057.max_num_pages = "82"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_21_5ed3019184057); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title td-block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_21_5ed3019184057 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/farm-sanctuary-adds-third-shelter/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Farm Sanctuary Adds Third Shelter"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/3-100x70.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/3-100x70.jpg 100w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/3-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Farm Sanctuary Adds Third Shelter" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/farm-sanctuary-adds-third-shelter/" rel="bookmark" title="Farm Sanctuary Adds Third Shelter">Farm Sanctuary Adds Third Shelter</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/farm/" class="td-post-category">Farm</a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-07T16:15:26+00:00" >May 7, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/crazy-barn-life-at-cincinaty-ranch/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Crazy barn Life At Cincinaty Ranch"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/5-100x70.jpg" srcset="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/5-100x70.jpg 100w, https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/5-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Crazy barn Life At Cincinaty Ranch" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/crazy-barn-life-at-cincinaty-ranch/" rel="bookmark" title="Crazy barn Life At Cincinaty Ranch">Crazy barn Life At Cincinaty Ranch</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/farm/" class="td-post-category">Farm</a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-07T16:15:27+00:00" >May 7, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/du-an-dat-nen-phu-my-central-port-ba-ria-vung-tau/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="DỰ ÁN ĐẤT NỀN PHÚ MỸ CENTRAL PORT BÀ RỊA VŨNG TÀU"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/images/no-thumb/td_100x70.png" alt="" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/du-an-dat-nen-phu-my-central-port-ba-ria-vung-tau/" rel="bookmark" title="DỰ ÁN ĐẤT NỀN PHÚ MỸ CENTRAL PORT BÀ RỊA VŨNG TÀU">DỰ ÁN ĐẤT NỀN PHÚ MỸ CENTRAL PORT BÀ RỊA VŨNG...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/uncategorized/" class="td-post-category">Uncategorized</a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-05-06T10:08:14+00:00" >May 6, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_22_5ed3019189af1_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_22_5ed3019189af1" ><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title td-block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4></div><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/tin-tuc/"><span class="td-cat-name">TIN TỨC</span><span class="td-cat-no">191</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/birds/"><span class="td-cat-name">Birds</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/cats/"><span class="td-cat-name">Cats</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/dogs/"><span class="td-cat-name">Dogs</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/fish/"><span class="td-cat-name">Fish</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/pets/rodents/"><span class="td-cat-name">Rodents</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/wild/"><span class="td-cat-name">Wild</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/farm/"><span class="td-cat-name">Farm</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li><li><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/category/facts/"><span class="td-cat-name">Facts</span><span class="td-cat-no">10</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://datxanhmienbacgroup.com/"><img src="https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-footer.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-36" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-36"><a href="#">About</a></li> <li id="menu-item-37" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-37"><a href="#">Blog</a></li> <li id="menu-item-38" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-38"><a href="#">Contact</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Newspaper WordPress Theme by TagDiv </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 9.7.4 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ed301919bbf1 --> <script type='text/javascript' src='https://datxanhmienbacgroup.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.7.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://datxanhmienbacgroup.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://datxanhmienbacgroup.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery(window).ready(function() { (function(){ var td_backstr_item = new tdBackstr.item(); td_backstr_item.wrapper_image_jquery_obj = jQuery( "#td-full-screen-header-image" ); td_backstr_item.image_jquery_obj = td_backstr_item.wrapper_image_jquery_obj.find( 'img:first' ); tdBackstr.add_item( td_backstr_item ); jQuery('.td-read-down a').click(function(event){ event.preventDefault(); var header_wrap = jQuery( '.td-full-screen-header-image-wrap:first' ) if ( 1 === header_wrap.length ) { tdUtil.scrollToPosition(header_wrap.height() + header_wrap.offset().top, 1200); } }); })(); }); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 3.1 on 2020-05-31 01:00:01 -->